Capella Regia

Soubor byl založen roku 1992 jako Capella Regia Musicalis Robertem Hugem. Název se odkazuje ke slavné sbírce české duchovní hudby Karla Václava Holana Rovenského z roku 1693. Dnes patří Capella Regia Praha k nejznámějším souborům staré hudby v Čechách.
Repertoár tvoří především česká a středoevropská barokní hudba 17. a 18. století (Michna, Biber, Fischer, Schütz, etc.). Zvláštní důraz klade soubor na duchovní dramata baroka (oratoria - J. D. Zelenka, G. Carissimi, A. Graghi, etc.) a jejich scénické provozování.
Základní obsazení tvoří 4 - 5 zpěváku a basso continuo. Podle povahy a obsazení jednotlivých projektů vystupuje až do velikosti komorního orchestru se sólisty a sborem. Instrumentalisté hrají výhradně na historické nástroje nebo jejich kopie.
Capella Regia Praha vystupuje pravidelně na renomovaných festivalech v Čechách i v zahraničí (Pražské jaro, WDR festiwal Herne, La semaine sainte Caen, Festival duchovní hudby Brno, Concentus Moraviae, Krakow 2000, Stará hudba v Jaroslawi - Polsko atd.)

Duae Tastae Cantantes

Duae Tastae Cantantes je vokálně intrumentální soubor zabývající se interpretací hudby období středověku a renesance. Jeho práce je jedinečná tím, že hudbu studuje přímo z rukopisů a raných tisků a snaží se o co nejvěrnější provedení dané předlohy. Ve svém repertoáru mají tak hudbu i téměř zapomenutou, která po několika staletích znovu ožívá.

 

 

 

Marek Eben

Marek Eben se narodil v roce 1957 v Praze. Studoval na Pražské konzervatoři obor hudebně-dramatický. Po ukončení školy působil v Divadle V. Nezvala v Karlových Varech, pak v divadle na Kladně a od roku 1983 do roku 2002 byl členem pražské Ypsilonky. Kromě herecké práce se zabývá také hudbou, je výhradním autorem písní skupiny Bratří Ebenů, napsal hudbu k filmům Bizon, Hele on letí a k TV seriálu Poste restante. Je autorem hudby a textů ke zhruba dvěma desítkám divadelních her (mj. pro Studio Ypsilon – Matěj Poctivý, Vosková figura, Amerika, Othello; pro Národní divadlo – Zimní pohádka). Od roku 1996 je moderátorem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Rozsáhlá je jeho spolupráce s televizí jako moderátor různých programů – např. soutěž O poklad Anežky České, předávání cen Týtý, Stardance nebo diskusní pořad Na plovárně.. Je také dvojnásobným absolutním vítězem ceny TýTý.

 

Jan Hora

Jan Hora patří k předním osobnostem mezi českými varhaníky. Absolvoval Pražskou konzervatoř ve třídě prof. J. B. Krajse, hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze u prof. Dr. Jiřího Reinbergra a vzdělání si dále rozšířil na Vysoké hudební škole Franze Liszta ve Výmaru u prof. J.-E. Köhlera. Od počátku své profesionální dráhy byl úspěšný v interpretačních soutěžích: ještě jako posluchač AMU se stal v roce 1958 laureátem bachovské soutěže v belgickém Gentu a v roce 1964 laureátem prestižní mezinárodní bachovské soutěže v Lipsku. Na první varhanní Mezinárodní hudební soutěži Pražského jara v roce 1958 získal čestné uznání. Koncertoval prakticky ve všech zemích Evropy, též v USA a Japonsku, je zván k vystoupením na významných hudebních nebo varhanních festivalech (Stockholm, Brémy, Brusel, Göttingen), spolupracuje s mnoha špičkovými orchestry (řada nahrávek, např. Janáčkovy Glagolské mše). Na Pražské konzervatoři vyučuje od roku1965, na AMU začal jako pověřený pedagog vyučovat roku 1977, dnes je na tomto ústavu řádným profesorem.
V poslední době se Jan Hora soustředil na nahrávání souborného varhanního díla řady českých autorů pro firmu VIXEN; vyšel kompaktní disk s varhanními skladbami Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, J. B. Foerstra a Bohuslava Martinů, dále kompletní varhanní dílo Jana Zacha, K. B. Kopřivy a J. K. Kuchaře a souborná nahrávka děl Miloslava Kabeláče a Aloise Háby. Pravidelně je zván do porot prestižních mezinárodních varhanních soutěží jako je soutěž ARD v Mnichově, bachovská soutěž ve Freibergu, soutěž v Norimberku, Erfurtu, Lublani a též Mezinárodní hudební soutěž Pražského jara.

 

Michaela Káčerková

Michaela Káčerková vystudovala varhany na Pražské konzervatoři ( Prof. Jan Hora), dále na Akademii múzických umění v Praze (Prof. Jaroslav Tůma) a na Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy Leipzig (Prof. Stefan Engels – varhany, Prof. Tobias Schade – cembalo).
Během studia se zúčastnila mnoha mistrovských kurzů pod vedením významných pedagogů (Harald Vogel, Martin Sander, Lorenzo Ghielmi, Olivier Latry, Ludger Lohmann) a získala ocenění na domácích i zahraničních interpretačních soutěžích. Věnuje se pravidelné koncertní činnosti a spolupracuje s mnoha sbory, sólisty, orchestry a barokními ansámbly (Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Camerata Baroque Ensemble, orchestr Národního divadla v Praze, Karlovarský symfonický orchestr, Bach-Collegium, a.j.). Její repertoár zahrnuje hudbu všech stylových období od renesance až po současnou tvorbu. Jako sólistka vystoupila na koncertech v České republice, Německu, Rakousku, Itálii, Francii, Anglii, Japonsku a Malajsii.
Od roku 2014 působí jako ředitelka a dramaturgyně Mezinárodního hudebního festivalu J. C. F. Fischera.

 

 

 

Oliver Lakota

Oliver Lakota pochází z Pasova. Hru na trubku studoval na univerzitě A. Brucknera v Linci, ve švédském Malmö a na Hochschule für Künste v Brémách u známého pedagoga a odborníka na barokní hudbu Otto Sautera. V roce 2001 započal sólovou kariéru a vystoupil na mnoha koncertech v Německu, Francii, Rakousku, Španělsku, Mexiku a Japonsku. Rovněž spolupracuje s mnoha orchestry – Capella Istropolitana, Camerata Vratislav, Akademický symfonický orchestr Voroněž, symfonický orchestr Monterrey a.j. V roce 2014 Oliver Lakota debutoval v newyorské Carnegie Hall.

 

 

 

Andreas Marquard

Andreas Marquardt pochází z hudební rodiny. Vystudoval hru na varhany a církevní hudbu na univerzitách v Norimberku a v Lipsku (prof. M. Schönheit, S. Wildt a M. Willinger) a vzdělání si dále rozšířil účastí na mistrovských kurzech (O. Latry, G. Bovet, D. roth a.j.). Od roku 2013 zastává pozici regenschoriho v St. Johanneskirche Saalfeld a věnuje se koncertní činnosti.

 

 

 

 

 

 

 

Musica Florea

Soubor Musica Florea vznikl roku 1992 jako jeden z prvních výrazných počinů na poli stylově poučené interpretace hudby v České Republice. Založil ho violoncellista a dirigent Marek Štryncl. Hra na originální nástroje nebo jejich kopie podložená studiem dobových pramenů a estetiky a kreativní oživování zapomenutých interpretačních stylů i prostředků tvoří nezbytný základ činnosti souboru a jsou zároveň zárukou jeho renomé.
Repertoár souboru zahrnuje instrumentální komorní hudbu, světské i duchovní vokálně-instrumentální skladby, orchestrální koncerty i monumentální skladby symfonické, operní a oratorní od počátků baroka po 20. století.
Soubor hostuje na významných světových festivalech a spolupracuje s význačnými sólisty i ansámbly (např. Magdaléna Kožená, Phillipe Jaroussky, Nancy Argenta, Veronique Gens, Susanne Rydén, Orlando Consort, Les Pages et les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles, etc.). Obdržel řadu prestižních ocenění (např. nejvyšší ohodnocení francouzského časopisu Diapason za nahrávku díla J. D. Zelenky Missa Sanctissimae Trinitatis, Studio Matouš 1994; „Zlatá Harmonie 1997“ za nejlepší domácí nahrávku roku – Bachovy árie s M. Koženou, Polygram 1997; Cannes Classical Award - MIDEM  2003 za nahrávku korunovační opery Sub olea pacis et palma virtutis J. D. Zelenky, Supraphon 2001). V roce 2009 obdržel soubor diplom za nejlepší interpretaci děl  J. S. Bacha na festivalu v chorvatském Varaždinu.

 

Alfred Strejček

Alfred Strejček prošel řadou pražských i mimopražských divadel / Divadlo O.Stibora v Olomouci, Divadlo J.Wolkra, Divadlo EFB, Státní divadlo Brno, Divadlo Za branou, Divadlo Viola, Lyra Pragensis/. Je absolventem JAMU v Brně. Jeho doménou je, vedle herectví, přednes literárních a básnických textů. Je několikanásobným laureátem soutěží profesionálních umělců. Jeho hlas vešel do povědomí televizních diváků i rozhlasových posluchačů. Vytvořil řadu významných rolí ve filmu i v televizi /Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Podivná přátelství herce Jesenia, Smrt a blažená paní, Lásky hra osudná, Josefina a j./ Je vyhledávaným interpretem melodramatických děl a spolupracuje na nich s našimi nejvýznamějšími orchestry i dirigenty / ČF, FOK, SOČR, Musica Bohemica, Chairé, Jiří Bělohlávek, Vladimír Válek, Jaroslav Krček, Janáčkovo kvarteto, Kvarteto Martinů, Graffovo kvarteto/ Společně se Štěpánem Rakem byl oceněn od UNESCO za koncertní projekt Vivat Comenius, který oba umělci představili ve 33 zemích čtyř kontinentů na více než 700 vystoupeních.

 

Jaroslav Svěcený

Jaroslav Svěcený  je jedním z nejvýznamnějších současných českých houslistů a výraznou osobností české hudební scény. Jeho sólistická dráha začala již v době studií na Pražské konzervatoři a Akademii múzických umění, kde studoval u prof. Františka Pospíšila a prof. Václava Snítila. Své vzdělání dovršil mistrovskými kurzy u slavných světových virtuosů Nathana Milsteina a Gidona Kremera. Početná koncertní turné a festivalová vystoupení Jaroslava Svěceného obsáhla USA, Kanadu, Mexiko, Brazílii, Chile, Rusko, celou Evropu, Turecko, Izrael, Lybii, Maroko, Indonésii, Thajsko, Filipíny atd.
Doposud natočil 44 CD s díly světových a českých autorů, za které obdržel mnoho zlatých či platinových desek. V roce 1996 mu byla udělena prestižní cena Masarykovy akademie umění za tvůrčí uměleckou činnost a od té doby získal celou řadu dalších ocenění-např. v r. 2010 na Pražském hradě, kde z rukou hlavy státu převzal Zlatou plaketu prezidenta republiky.
Je spoluzakladatelem dnes již prestižních českých festivalů-Smiřické svátky hudby, Klášterecké hudební prameny, pražské Tóny Chodovské tvrze a nově se zabývá speciálním festivalovým projektem s názvem Jihočeské Nové Hrady.
V roce 2008 byl Jaroslav Svěcený jmenován soudním znalcem v oboru smyčcové hudební nástroje a jako expert se stále více uplatňuje v mezinárodním kontextu.